GO-Goias – 21:20

Prêmio Resultado Grupo
3441 11 Cavalo
1070 18 Porco
4054 14 Gato
9683 21 Touro
1656 14 Gato
9904 01 Avestruz
0681 21 Touro
Soma: 30.489
%d bloggers like this: